Reklam
Reklam

General FM 98.7

General FM 98.7 canlı yayını dinle, Karma müzik yayını yapan Zonguldak radyosu sitemizden sizlerle.

Radyonun tarihsel gelişim süreci incelendiğinde birçok farklı amaç doğrultusunda kullanıldığı söylenebilir. Radyolar, ortaya çıktıkları ilk günden bu yana zaman zaman devletler tarafından kendi ideolojilerini yaymak, benimsetmek ve pekiştirmek amacıyla kullanılmıştır. Ayrıca, bilhassa üçüncü dünya ülkelerinde radyo, çok önemli bir eğitim aracıdır. Radyo; eğlence ürünlerinin pazarlanmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Radyo; tarih boyunca bağımsızlık savaşı yapan ülkelerin kendi halklarını bilgilendirme ve bilinçlendirme süreçlerinde etkili olmuştur. Baskıcı rejimlere karşı halkların ayaklanmasında bazı radyolardan yapılan yayınların etkisi söz konusu olmuştur. Günümüzde ise internetin gelişmesine paralel olarak, radyo kurmak oldukça kolay hale gelmiştir. Bu sayede, insanlar, kendilerini ifade etmek adına radyo kurmaya başlamışlardır.

  • Google+
  • Reklam
    Reklam