Reklam

Bilecik FM 99.9

Bilecik FM 99.9 canlı radyo yayını dinle, Bilecik’ten yayın yapmakta olan karışık müzik yayını radyo istasyonu…

Müziğin ortaya çıkışı yüzyıllar öncesine dayanıyor. Müzik ilk kez bir sanat olarak kabul gördüğü dönemlerden günümüze ulaşana dek belli başlı gelişimler göstermiştir. Gelecek için de günümüzden itibaren müziğin gelişim göstereceği kaçınılmaz bir gerçektir.
İlkçağ Dönemi: MÖ 4000-MS 300 yılları arasındaki dönemdir. Bu döneme ilişkin müzik, insanlık tarihinin ilki olarak kabul edilir. Müzik bu dönemde oldukça basittir.
Ortaçağ Dönemi: Ortaçağda yani, MS 300-15.YY dönemine kadar kilisede müziklerin popülerleşmesiyle, ilk çağa göre müzikte ses sınırları genişler.
Rönesans Dönemi: 1450-1600 yıllarındaki dönem sanatın başlamasıyla müziğe olan ilgi ve yapılan müziklerin kalitesi artar.
Barok Dönem: 1600-1750 tarihlerindeki dönemdir. Abartılı bir anlatımla müzik eserleri ortaya koyulur.
Klasik Dönem: 1750-1830 dönemini kapsar. Müzikteki Aydınlanma Çağı’dır.
Romantik Dönem: 1830-1900. Romantik romanlar ve dramalardan müziklerin etkilendiği dönemdir.
Modern Dönem: 1900’den başlayarak günümüze kadar devam eden dönemdir. Tüm geleneksel kuralların bükülmeye başladığı görülür. O günlerden bu günlere radyolarla evimize kadar giren müzik Bilecik FM 99.9 üzerinden sizlerle.Reklam